Diocesan Council

Council Member

 • Rev. Fr. M. J. Mathew
  Mar Gregorious O.Church
  Monika Farm House,Priyanka Nagar,
  M.P. 462 023, Ph.No. 9479529552
 • Mr. George Koshy
  Qr. No. 2423, Sector-4/D,
  Bokaro Steel City,Jharkhand –
  827 004,Ph.No. 9431145647
 • Mr. Joy P. Kurikose
  54- Aamra Vihar, Nayapura,
  Kolar Road, Bhopal,
  M.P.Ph. No. 9425372872
 • Rev. Fr. Biju Parackal
  M.G.M. School,
  Near Tifra Gate,Bharati Nagar,
  Bilaspur – 495 001, C.G.Ph. No. 9753672002
 • Mr. Vinod Zachariah
  Qtr. No. G-95/67, Tulsi Nagar,
  Bhopal, M.P.Ph.No. 9425602111
  email: – vinodzachariah1@gmail.com
 • Mr. Thomas T. Kanjiram
  1479/4-A, Samtariya Nagar,
  Kanchgarh, Jabalpur,
  M.P. – 482 001,Ph.No. 9424309754
 • Rev. Fr. Anil Varghese
  Mar Gregorios O.Church,
  P.B.No.146,Chandrapur,M.S.-442 401,
  Ph.No.07172 258013,9423426335
 • Mr. K. Joy
  Flat No. CD 217/3,
  HEC Township,Ranchi,Jharkhand-
  834 004,Ph.No. 9470131222
 • Mr. Joy P. Kurikose
  54- Aamra Vihar, Nayapura,
  Kolar Road, Bhopal,
  M.P.Ph. No. 9425372872

Nominated Council Members

 • Rev. Fr. Raju Thomas
  St. Thomas Ashram,
  Kailash Nagar,Bhilai
  Ph. No. 9826435515
 • Mr. M.S. Varghese
  Biscomaun Annexe Building,
  West Gandhi Maidan,Patna, Bihar –
  800 001,Ph. No. 09431043414
 • V. Rev. Geevarghese Ramban
  St. Thomas Ashram,
  Kailash Nagar,Bhilai
  Ph. No. 9479273572
 • Mr. Samuel J
  C/o Sandeep Diary Form,
  Hirappur,Tatibandh P.O.,
  Raipur, C.G.Ph.No. 9827235757
 • Mr. Saji Thomas
  Finance Controller
  Qr.No: A/9, Street: 4, Sector-B, Borsi, Durg, C.G.
  Bhilai,Ph. No. 9755110040
 • Mr. M.S. Varghese
  Biscomaun Annexe Building,
  West Gandhi Maidan,Patna, Bihar –
  800 001,Ph. No. 09431043414